Prezentacije

Uvod: teorijske i pojmovne osnove
dr Nevena Daković
download PDF

Otvorena nauka i digitalna humanistika
dr Ljiljana Rogač Mijatović
download PDF

Staro sajmiste: kultura sećanja i digitekstulanost
dr Nevena Daković
download PDF

Novi mediji i arhive
dr Aleksandra Milovanović
download PDF

Digitalno arhiviranje i kulture sećanja
dr Milena Dragićević Šešić
download PDF

Digitalne audiovizuelne arhive
dr Aleksandra Milovanović
download PDF

Digitalni mediji i produkcija sadržaja
dr Ana Martinoli
download PDF

Mediji i internet radio
dr Mirjana Nikolić
download PDF

Internet kao medijum za umetničke projekte i arhiviranje
dr um. Aleksandra Jovanić
download PDF