D@NEV

Danev.rs je digitalni repozitorijum za različite projekte analize i teoretizacije „digitalnog preokreta”, odjeka digitalne humanistike u polju teorije i prakse dramskih umetnosti. Platforma je pokrenuta 2018. godine  i  promoviše projekte FDU iz ove oblasti, predstavljajući ideje, ciljeve, tekstove, predavanja, ispitne radove i audio-vizuelne sadržaje istraživanih tema.