DANEV 2018

Projekat DANEV: DIGITALNA EDUKACIJA: DIGITALNE KOMPETENCIJE ZA AUDIO-VIZUELNO NASLEĐE I KULTURU SEĆANJA  (rukovodilac prof. dr Nevena Daković) je još jedan u nizu projekata u polju digitalne teorije i prakse umetnosti i medija  i umetnosti koje realizuje Fakultet dramskih umetnosti (Univerzitet umetnosti, Beograd) u saradnji sa partnerskim institucijama i uz podršku nadležnih republičkih instanci. Kontinuitet i sedamdesetogodišnja tradicija, vrhunski nastavni programi i najugledniji profesori, izuzetni uslovi studiranja i tehničke mogućnosti čine Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu najznačajnijom institucijom umetničkog i teorijskog obrazovanja  o dramskim umetnostima i medijima u Srbiji. Tradicija kvaiteta je podsticaj za stalni razvoj, osavremenjavanje, i unapređenje oblasti rada Fakulteta dramskih umetnosti nadasve u pravcu sfere digitalnog koja obeležava naše doba. Bavljenje fenomenom digitalnog –  digitalnim tehnologijama, digitekstualnosti,  digitalnim pripovedanjem i narativima, pismenosti, kompetencijama –  razvija se kroz teoriju i prakasu koje su „ugrađene“ u nastavne programe Fakulteta dramskih umetnosti na svim studijskim nivoima. Pored toga, FDU realizuje veliki broj istraživačkih i edukativnih naučnih i umetničkih projekata od kojih je najnoviji projekat DANEV.

Ciljevi: Projekat Digitalna edukacija: digitalne kompetencije za audio-vizuelno nasleđe i kulturu sećanja (DANEV) je usmeren ka razvojustručnosti u domenu pretraživanja, oblikovanja i prezentacije digitalnih sadržaja, informacija i podataka u audio-vizuelnim arhivama u funkciji naučnih i umetničkih istraživanja. Prožimanjem teorije i digitalne prakse, projekat omogućava sticanje kompetencija za istraživanje, edukaciju i izlagačku praksu u dinamičnom digitalnom ambijentu koji Fakultet dramskih umetnosti intenzivno razvija kao novo teorijsko i kreativno polje.

Fokus: Projekat teži da kroz implementaciju „digitalnog obrta“ – u funkciji „obrazovnog obrta“ – prilagodi i modernizuje postojeće edukativne programe FDU savremenim digitalnim okruženjem i proširenim prostorom digitalne humanistike. Ovaj edukativni program namenjen je razvoju i unapređenju digitalnih kompetencija pretrage različitih izvora (kolekcija, arhiva, virtualnih muzija i biblioteka, memorijalnih sajtova, baza podataka, medijskih tekstova), kao i njihove selekcije, sistematizacije, indeksiranja, preoblikovanja i vizuelizacije za finalizaciju digitalne prezentacije i interaktivnog izlaganja (veb-sajt, internet repozitorijum, virtualno predavanje, digitalna edukacija, itd.) audio-vizuelnog nasleđa. Standardizacijom i povezivanjem digitalnih kompetencija studenata – zarad bolje funkcionalnosti u oblastima edukacije, istraživačkog i teorijskog rada – kreiraju se fleskibilni kurikulumi prilagođeni potrebama novih generacija, razvijaju se digitalne kompetencije imanentne studentima FDU, ali se i artikulišu neosvešćena znanja studenata stečena neformalnim digitalnim iskustvom.

Stoga razvoj digitalnih kompetencija deluje u dva pravca:A) od tehnike (streaming, video on demand, download) do etike, politike, poetike korisničkih virtualnih zajednica, digitalnih arhiva i kolekcija, B) ka modelima odgovorne prenamene audio-vizuelnih tekstova i digitalnog preoblikovanja (reuse, remix, update, recycle, remake), podrazumevajući i poznavanje širokog spektara autorskih prava i autorstva, etičkih kodeksa, zakona i zakonskih akata.

Hibridizovane digitalne kompetencije povezuju suprotstavljene polove: tradicionalnog i digitalnog arhivskog istraživanja; klasične i novomedijske pretrage; strukturalne analize; tekstualne analize; analitičke evaluacije digitalnih objekata i formata (selekcija, uređivanje, katalogizacija i klasifikacija); grupisanja i sistematizacije podataka i informacija; obrazaca rada u krosmedijalnom okruženju (vizuelizacija i dizajn); oblikovanja digitalnog sadržaja kao arhiva, izlaganja i edukativnog sredstva; modelovanja digitalnih medija i izrada template/studije kao sredstva edukacije za kulturu sećanja.

Rezultati: Projekat ostvaruje svoj značaj kroz razvoj digitalnih kompetencija predavača i studenata Fakulteta dramskih umetnosti koji stalnom modernizacijom i razvojem svog rada  dokazuju svoju važnu i centralnu ulogu u polju digitalne teorije i prakse.  Rezultati projekta obuhvataju i unapređenje kompetencija predavača za hibridnu oblast digitalne humanistike; remodelovanje procesa učenja i postojećih kurikuluma o digitalnom sećanju i arhivistici; usklađivanje i umrežavanje edukacije u digitalnom kontekstu; doprinos mapiranju kulture sećanja i sistematizaciji digitalizovanog audio-vizuelnog nasleđa, kreiranje fleskibilnih kurikuluma prilagođenih potrebama novih generacija studenata razvojem digitalnih kompetencija imanentnih studentima FDU; razvoj prakse „odgovornog učenja“.

Održivost: Projekat je polivalentno okrenut povezivanju sa relevantnim institucijama i projektima digitalizacije, arhivistike i kustoskih praksi (MI SANU, JK, FN, RTS, Narodna biblioteka Srbije, Centar za promociju nauke, itd.). Preplitanjem teorije i prakse unapređuju se grupe predmeta i otvara put daljeg umrežavanja programa FDU i UU, te prenošenje modela i metoda edukacije. Promovišu se održivi principi otvorene nauke i pristupa definisani Strategijom razvoja nauke i Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji.

Projekat je usmeren ka razvoju preduzetničkih kompetencija studenata, odnosno:kreiranje novih teorijskih i emprijskih projekata koji će produbiti istraživanja kojima se povezuju nove tehnologije i izučavanje kulture sećanja; primenu digitalnih tehnika i alata u kreiranju edukativnih materijala za nastavni proces, ali i za potrebe prezentacije radova nastavnika i studenata;mogućnost razvijanja različitih oblika profitabilnog konsaltinga za ustanove kulture i za umetnost i medije, čiji je cilj stručna pomoć u korišćenju resursa za inoviranje delatnosti; komercijalni razvoj digitalne arhivistike u oblasti kulture, umetnosti, filma i AV medija.