PREDAVAČI I MENTORI

PREDAVAČI

Dr Nevena Daković (rukovodilac projekta), red. prof. Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Profesor Teorije filma, Studija filma i medija, Uvoda u Studije filma i ekranskih umetnosti. Rukovodilac doktorskih studija Teorije dramskih umetnosti, medija i kulture, rukovodilac IDS doktorskih naučnih studija Univerziteta umetnosti, Rukovodilac projekta OI 178012 Identitet i sećanje, urednik Zbornika FDU,. Rukovodilac je projekta Digitalni repozitorij časopisa Filmske sveske.Učestvuje na mnogim međunarodnim naučnim projektima (COST, TEMPUS, WFP)

Autor je više naučnih monografija (Balkan kao (filmski) žanr: slika, tekst, nacija (2008), Studije filma: ogledi o filmskim tekstovima sećanja (2014)); urednik brojnih knjiga i publikacija u zemlji i inostranstvu (Mediated Identities (2001), Graničnici sećanja: jevrejsko nasleđe i Holokaust (2018))  I oko 120 radova objavljenih u referentnim nacionalnim I internacionalnim naučnim časopisima.  (Afterimage, Cahiers du Cinema, Kinokulutra, Cineast, The Frontiers of Narrative Studies, Contemporary Southeastern Europe: An Interdisciplinary Journal of Southeastern Europe) i. Gostujući je predavač na evropskim i američkim univerzitetima (Francuska, Velika Britanija, Beč, Istambul, Ankara, Njujork, Viskonsin, Ohajo). Član je Academia Europeae. Oblasti rada: studije filma i medija, studije Balkana, identitet i reprezentacija, Kultura sećanja, digitalna arhivistika i sećanje.

 

Dr Milena Dragićević Šešić, red. prof. Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Uža naučna odnosno umetnička oblast: Menadžment u kulturi i Teorije medija. Predmeti: – Menadžment u kulturi – osnovne akademske studije; – Mediji masovnih komunikacija – osnovne akademske studije;  Teorija komunikacije – master akademske studije;- Menadžment ljudskih resursa u kulturi i medijima – master akademske studije- Menadžment u kulturi – diplomske akademske studije (UNESKO katedra);- Menadžment u kulturi i umetnosti – doktorske akademske studije; Metodologija naučno-istraživačkog rada. Bila je Šef Katedre za menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi (2007 – 2010); Direktor Instituta za pozorište, film, radio i televiziju u dva mandata (1990-1996 i 1998-2000). Šef je UNESKO katedre Univerziteta umetnosti (Kulturne politike i menadžmenta). Profesor na Evropskoj diplomi kulturnog menadžmenta (Brisel), gost predavač na univerzitetima u Evropi i Sjedinjenim državama.Profesor po pozivu na brojnim univerzitetima širom sveta. Eksterni evaluator za Master program Kulturnog menadžmenta u Utrehtu (2000-2003). Ekspert Saveta Evrope, UNESCO-a, Evropske kulturne fondacije, Fondacije Pro Helvetia i Fondacije Marcel Hicter. Predsednik žirija za dodelu Evropske nagrade u domenu kulturne politike (Amsterdam).  Prevođena na 16 jezika.

 

Dr Mirjana Nikolić, red. prof. Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Prorektor Univerziteta umetnosti u Beogradu od 2017. godine. Uža naučna oblast: Menadžment i produkcija pozorišta, radija i kulture. Predmeti: Osnove radio produkcije (OAS); Programiranje i umetnička radio produkcija (OAS); Istraživanje i marketing radija (OAS); Radio u savremenom medijskom okruženju (OAS); Menadžment elektronskih medija (MAS); Savremeni menadžment medija (DS); Medijska politika i menadžment medija (DS);Etika medija (DS). Angažovana nanaacionalnim I internacionalnim naučno-istraživačkim projektima (COST, UU). Autor je tri knjige: Etar nad Beogradom (1999), Radio u Srbiji (1924 – 1941) (2006), Radiodifuzija u Srbiji tokom Drugog svetskog rata (2009) i oko 30-tak naučnih i stručnih radova koji su objavljivani u domaćim i međunarodnim časopisima.

 

Dr Ana Martinoli, vanr. prof. Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Uža naučna odnosno umetnička oblast: Menadžment radija, Radio produkcija. Predmeti: Mediji masovnih komunikacija – osnovne akademske studije,  Menadžment radija – osnovne akademske studije,  Programiranje radija – osnovne akademske studije, Medijsko-komunikološke karakteristike elektronskih medija – osnovne akademske studije,  Teorija i praksa digitalnih medija – master akademske studije, Savremeni menadžment elektronskih medija – doktorske naučne studije. Oktobar 2007 – danas – predaje na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti, Beograd, master programu UNESKO Cultural Policy and Management.Istraživač na brojnim domaćim I međunarodnim projektima (“Identitet i sećanje: transkulturalni tekstovi dramskih umetnosti i medija (Srbija 1989-2014); edukativno dokumentarni serijal “U Mreži”; urednica i moderatorka mesečnih tribina iz oblasti popularne kulture, Ustanova kulture Parobrod;  2012 – 2015 – Radio B92, direktorka programa; 1997 – 2012 – Radio B92, novinar saradnik, producent programa). Objavila knjiguStrategije programiranja komercijalnog radija(2015), kao i preko 50 radova u naučnim časopisima i zbornicima.

 

Dr Ljiljana Rogač Mijatović, viši naučni saradnik Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Uža naučna oblast: studije kulture i kulturna politika. Pomoćnik je direktora Instituta FDU i predavačna master i doktorskim studijama na FDU i na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Bavi se interdisciplinarnim istraživanjima o kulturnom identitetu, kulturnim obrascima, umetničkim reprezentacijama identiteta i kulturnog nasleđa. Učestvuje u mnogim međunarodnim projektima COST, Erazmus, i nacionalnim naučnim projektima (OI178012 Identitet i sećanje..). Autor je knjige Kulturna diplomatija i identitet Srbije (2014), kao i preko 90 naučnih radova u referentnim nacionalnim i međunarodnim publikacijama. Profesionalno je bila angažovana kao menadžer produkcije za više gradskih institucija kulture. Bila je predsednica Nadzornog odbora Kulturnog centra Beograda i član radnih grupa u kulturi gradova Srbije. Za značajan i kreativan doprinos razvoju Fakulteta dramskih umetnosti dobitnica je Srebrne plakete Univerziteta umetnosti u Beogradu. Član je Saveta za kreativne industrije Premijera Republike Srbije i član UO Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.

 

Dr Aleksandra Milovanović, docent Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Uža naučna oblast: Studije filma i medija. Predaje na svim nivoima studija na FDU i na doktorskim studijama UU. Predmeti Istorija filma; Teorija filma; Novi mediji: od elektronskih do digitalnih; Savremene teorije i analiza filma; Uvod u studije filma i ekranskih medija; Kultura sećanja, arhivi i muzeji; Nova teorija umetnosti / Novi mediji.Objavila je knjigu Imaginarno polje filmske slike, čitanje i interpretacija (2011), naučne radove u relevantnim domaćim i međunarodnim časopisima i učestvovala je na brojnim naučnim konferencijama. Članica je Evropske mreže za studije filma i medija (NECS) i jedna od osnivača i članova Udruženja dokumentarista Srbije – DokSrbija. Dobitnica je nagrada za montažu za filmove: Vukovar, poslednji rez (2006), Cinema Komunisto (2011) i Druga strana svega (2018).

 

Miloš Pavlović, red. prof. Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Dekan FDU. Uža naučna odnosno umetnička oblast: Filmska i televizijska režija. Predmeti:  Osnovi filmske režije – osnovne akademske studije; Tehnologija filma – osnovne akademske studije;  Osnovi kreativnosti – specijalističke akademske studije.Kao reditelj i scenarista radi za TV Beograd, Avala Film, Dunav Film, Centar Film. Režirao TV programe, drame, šou programe, itd. Od 1988. radi kao reditelj, kreativni direktor, scenarista, copywriter, vođa kreativnog tima za advertising agencies: Saatchi & Saatchi, Ogilvy & Mather, BBDI, DDB, S Team Bates, itd. Kao reditelj od 2000. sarađuje sa “MANGOS – STUDIOS”, Athens, Greece; Cinegram FILM & TV PRODUCTIONS, Athens, Greece. Preko 200 reklamnih spotova za razne proizvođače, turističke, trgovinske, finansijske i socijalne ustanove, političke partije i lidere.Član je Udruženja Filmskih i TV umetničkih saradnika od 1984. godine.

 

Dr. um. Mirko Stojković, red. prof.Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Scenarista, dramski pisac, režiser, kopirajter i dizajner igara, sa dvadeset i pet godina profesionalnog iskustva. Šef katedre Dramaturgije i osnivač Laboratorije interaktivnih umetnosti Fakulteta dramskih umetnosti. Predavač i autor programa rada predmeta Filmska i televizijske dramaturgija, Dramaturgija video igara i Kopirajting na osnovnim studijama, Dramaturgije reklama na masteru i Dramaturgije 3 na doktorskim umetničkim studijama na Fakultetu dramskih umetnosti. Član SRN (Screenwriting research network) i IETM (International network for contemporary performing arts). Odabrani radovi: scenarista i reditelj TV serije “U mreži”, www.umrezi.rs (Share Conference,, Serbia 2017), scenarista video igre “Vampire Legends: The True Story of Kisilova”, (02d, Big Fish Games, USA 2013), ko-dizajner pervazivne igre “Serb.I.Am” (London International Festival of Theatre, National Theatre, UK 2010).

 

GOSTI PREDVAČI:

Bojana Andrić, reditelj i autor na RTSu, višestruko nagrađivani jugoslovenski i srpski dramaturg, scenarista, istoričar televizije, televizijski urednik, autor i reditelj. Od 1987. počela je da se bavi istorijom Televizije Beograd, a od 1993. intenzivirala rad na osnivanju Muzeja televizije u Srbiji. Od 1998. do 1999. bila je koautor posebnog programa „Teveteka“ koji se zasniva na emisijama iz arhiva Televizije Beograd. Obnovila je od 2001. rad Redakcije za istoriografiju TVB čiji je odgovorni urednik, od 2005. je u penziji, ali ostala na RTS da radi autorski projekat „Trezor“, koja se emituje od 2002. godine.

 

Dr Tatjana Ćitić, docent Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Doktorirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2010. , na predmetu Savremeni informaciono-komunikacioni sistemi, Doktorska teza: Razvoj digitalne televizije u Srbiji. Autor je programskog koncepta RTS digitala (RTS 3) programa (2008.). Autor je programskog prilagođavanja Satelitskog programa vremenskim zonama kao i koncepta serijala Za sva vremena, Kroz Srbiju, TV minijature Programa za dijasporu (2010/2011), inicijator realizacije novog vizuelnog identiteta Srbije na vezi. Od novembra 2008. Odgovorna urednica Redakcije digitalnog programa RTS (RTS digital). Od novembra 2010. Odgovorni urednik i Redakcije programa za dijasporu, kao i Satelitskog programa RTS. Urednik je podsajta Digitalna TV od 2011. Koordinator je RTS HD test programa od 2011.

 

Dr. um. Aleksandra Jovanić, docent FLU, saradnica FDU. Digitalna umetnica, doktor je digitalne umetnosti i diplomirani programer. Predaje na sva tri nivoa studija, na osnovnim na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na master studijama Fakulteta primenjenih umetnosti i umetničkim doktorskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Dobitnica je nagrade za realizaciju rada na konkursu Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke (European Digital Art and Science Network, 2015);  plakete Društva za informatiku Srbije za najbolji Internet projekat za sajt dnevnih novina Politika (2007); Gold nagrade Udruženja ekonomskih propagandista Srbije za neprofitni projekat za veb projekat Turističke organizacije Srbije (2010). Pored navedenih projekata, angažovana je duži niz godina i na veb projektima Narodnog muzeja u Beogradu, Filmskog centara Srbije, Modne kuće MONA i NVO ASTRA. Kao programer i izvođač učestvovala je na brojnim izložbama imanifestacijama u kulturi kao i na festivalima.

 

Jovana Kesić, šef filmskog arhiva u Republičkoj ustanovi Filmske novosti gde radi od 2007. godine. Zadužena je za ceo proces zaštite arhivskog fonda Filmskih novosti, njegovu obradu i digitalizaciju. Učestvovala je na bronim seminarima na temu restauracije i konzervacije (Beograd 2013, Podgorica 2013, Skoplje 2014, Sarajevo 2014, Pariz 2015, Tirana 2016, Potsdam 2017, Amsterdam 2017, Bolonja 2018).

 

 Dr Bojan Marinković, naučni saradnik Matematičkog instituta SANU, gde je do sada bio angažovan na više projekata “3D Digitization and Virtual Presentation of Archaeological Collections and Localities“, “Filmske sveske“, “Diplomatska prepiska Kraljevine Srbije 1903-1914.“, “Digitalizacija građe posebnih fondova Narodne biblioteke Srbije“, “Colour and Space in Cultural Heritage (COST)“, “CENDARI (Collaborative European Digital Archive Infrastructure)“.

 

Dr Zoran Ognjanović, naučni savetnik i direktor Matematičkog instituta SANU, rukovodilac brojnih projekata za istraživanja i tehnološki razvoj. Doktorirao 1999. godine odbranivši disertaciju “Neke verovatnosne logike i njihove primene u računarstvu“. Jedan je od pokretača inicijative Nacionalni centar za digitalizaciju. Predavao je na više domaćih univerziteta. Dobitnik je Nagrade Srpske akademije nauka i umetnosti iz oblasti matematike i srodnih nauka za 2013. Od 2015. je direktor Matematičkog Instituta.

 

Nađa Šičarov, msr, konservatorka-restauratorka AV baštine u Slovenskoj kinoteci. Na Univerzitetu umestosti u Ljubljani zavšila je studije konzervacije i restauracije, a master studije “Preservation and Presentation of the Moving Image“ na Univerzitetu u Amsterdamu. Stažirala je u Austrian Film Museum, a od 2016. godine radi u Kinoteci Slovenije. Projekti: “Stories from the Cabinet“ (kućnih 8mm i 16mm filmova), “Share That Knowledge: Finding Strategies for Passing on Knowledge Across Generations of Archivists“, “Baza slovenskih filmov“.

 

SARADNICI

Dr Aleksandar Janković, vanr. prof.Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Uža naučna odnosno umetnička oblast: Filmologija. Predmeti:  Istorija filma – osnovne akademske studije,  Istorija srpskog i jugoslovenskog filma – osnovne akademske studije,  Istorija filma – master akademske studije,  Istorija srpskog i jugoslovenskog filma – master akademske studije, Uvod u studije Pop kulture – doktorske akademske studije. Sarađivao je sa sledećim časopisima/publikacijama/radio i TV stanicama: Radio B-92, Studio B, Ritam, Vreme Zabave, X zabava, Trotoar (Skopje), Arkzin (Zagreb), Književna Reč, Fragment, Eterna, Kultura, Politika, RTS, 100 %, Blic NJuz, Prestup, Svetigora, Siti Magazin. Autor je knjiga Redefinisanje identiteta, FCS/FDU 2017, Dug i krivudav put: Bitlsi kao kulturni artefakt, Redboks, Beograd 2009/2011

 

Mr Dragan Dimčić, vanr. prof. Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Predavač na predmetu Tehnike i tehnologije izrade višemedijskog dela, Doktorske umetničke studije Rektorata Univerziteta umetnosti, odsek Višemedijska umetnost (od 2016.); Digitalni video, Postdiplomske umetničke studije Rektorata Univerziteta umetnosti, odsek Digitalna umetnost (2005-2008.); Predavač na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u Beogradu (od 2003.). Ko-autor više udžbenika i stručnih publikacija.

 

Dr Nina Mihaljinac, docent Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu na Katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture, oblast menadžment u kulturi i kulturna politika. Predaje strateški menadžment u kulturi, kreativne industrije (osnovne studije) i izborne predmete na master studijama u oblasti kulture i kulturne polike. Angažovana je na UNESCO Katedri za menadžment i kulturnu politiku Univerziteta umetnosti u Beogradu na predmetu kulturna politika i gostujući je predavač na Univerzitetu Lion 2, Francuska. Koautor je publikacijaRazvoj publike u Srbiji (2015) u sa Dimitrijem Tadićem, Atlas galerija i izlagačkih prostora (2015) sa D. Tadićem i Draganom Martinović i Osnovni pojmovi galerijskog menadžmenta (2012).Samostalno je organizovala ili učestvovala u velikom broju projekata u kulturi u Srbiji i inostranstvu, osnovala je Centar za umetnička istraživanja Vidi još i radi kao menadžer projekata u Desku Kreativna Evropa Srbija pri Ministarstvu kulture RS.

 

Maša Seničić, msr, doktorand Fakulteta dramskih umetnosti u Beograduna Grupi za Teoriju dramskih umetnosti, medija i kulture. Scenaristkinja, pesnikinja, esejistkinja. Diplomirala je dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 2013. godine, gde je 2016. odbranila master rad iz teorije filma, pod nazivom La jeunesse désaffectée u srpskom filmu: 2010‒2015 (nagrada dr Dušan Stojanović 2016). Sarađivala je na različitim domaćim i međunarodnim projektima, pre svega u oblasti filma kao autor, saradnik, predavač, moderator, a zatim u pozorištu i na radiju, te na brojnim festivalima i publikacijama. Koselektorka je filmskog programa Hrabri Balkanod njegovog nastajanja (Festival autorskog filma), kao i jedan od osnivača i koordinatorka edukativnih programa udruženja Filmkultura (Kritični kamp, Mali film).