,,IZVOĐENJE“ SRPSKOG KULTURNOG IDENTITETA U JUGOSLAVIJI

SERIJA ONLINE PREDAVANJA 16–17. JUN 2022.

ROK ZA PRIJAVU: 13. JUN 2022.

 

Serija online (Zoom) predavanja ,,IZVOĐENJE“ SRPSKOG KULTURNOG IDENTITETA U JUGOSLAVIJI posvećena je fenomenima umetnosti zasnovanih na najšire pojmljenom procesu izvođenja, koji osvetljavaju izrazitu složenost i raznovrsnost kulturnog identiteta Srbije u kontekstu Jugoslavije. Program obuhvata oblasti pozorišta, filma, TV serija, muzike i performansa.

 

Kulturni identitet Srbije neodvojiv je od njenog jugoslovenskog nasleđa, kojem, imajući u vidu i njegovu razliku u odnosu na druge zemlje evropskog socijalizma nakon Drugog svetskog rata, pristupamo izvan dve dominantne a međusobno sučeljene paradigme u našem javnom prostoru: s jedne strane, one revizionističke koja Jugoslaviju posmatra isključivo kao totalitarno društvo i ,,grobnicu naroda“, a s druge, one jugonostalgičarske kojoj nedostaje izvesni kritičko-analitički uvid u raznovrsne aspekte političkog i kulturnog života, kao i različite faze u razvoju društva. Ideja projekta je da osvetli naglašeno kompleksnu prirodu ovog nasleđa, analiziranog na odabranim primerima onih dela/autora/fenomena koji na najbolji način reprezentuju kulturni identitet Srbije u širokom rasponu modaliteta – od akcije masovnog opismenjavanja odraslog stanovništva, preko svakodnevnog života do razvoja neoavangardne/konceptualne scene.

 

Raspored predavanja:

  1. jun 10-11.30h Pozorište u Srbiji 1945-1991: od anglosaksonskog repertoara do kulturne diplomatije (dr Ksenija Radulović, FDU)
  2. jun 12-13.30h Filmski žanrovi beogradske svakodnevice (dr Nevena Daković, FDU)
  3. jun 14-15.30h Vizuelni identitet srpske/jugoslovenske pop muzike osamdesetih: spotovi, omoti albuma, imidž (dr Aleksandar Janković, FDU)

 

17 jun 10-11.13h TV serije u (post)socijalizmu: Radnička klasa u raj, a srednja klasa u grad (dr Aleksandra Milovanović, FDU)

  1. jun 12-13.30h Konceptualna scena u Srbiji šezdesetih i sedamdesetih: Beograd, Novi Sad, Subotica (dr Ksenija Radulović, FDU)