FILMOVI ISTORIJE I SEĆANJA

SERIJA ONLINE/ZOOM PREDAVANJA 10–12. JUN 2021.
ROK ZA PRIJAVU 7. JUN 2021.


„Istorija filma je istorija moći stvaranja istorije.“

                                                                Žak Ransijer

Serija online/zoom predavanja  FILMOVI ISTORIJE I SEĆANJA predstavlja i analizira filmove i druge medijske forme koje tematizuju krizne i traumatične epohe – Veliki rat, Drugi svetski rat i Holokaust, raspad Jugoslavije i NATO bombardovanje.

Odnos istorije i sećanja, kritičkog i emotivnog suočavanja sa prošlošću, osetljiv je i stalno se menja, ali bez analize tog odnosa nemoguće je osvetliti višeznačnost filmskih dela. O tome svedoče kritičke reakcije i polemike koje su izazvala tri filma snimljena u poslednje dve godine – Dnevnik Diane Budisavljević, Dara iz Jasenovca i Quo vadis, Aida? – a istovremeno i potvrđuju moć pokretnih zvučnih slika da stvaraju istoriju i popunjavaju praznine našeg sećanja. Različiti slojevi nastanka i čitanja filmskih priča svedoče o stalnom preobražaju „filmova o istoriji“ u „filmove koji stvaraju sećanja“.

Osim pomenutih, teme vebinara biće i filmovi Marš na Drinu, Golgota Srbije, Cinema Komunisto, Spomenik, Peščanik, Kozara, Teret, Dobra žena, Name of the Game i mnogi drugi.

Raspored predavanja:

10.  jun 13–16h Veliki rat i velika istorija (dr Nevena Daković, FDU; dr Aleksandar Janković, FDU; dr Aleksandra Kolaković, IPS)

11. jun 10–13h Kako pripovedati Holokaust? (dr Vera Mevorah, IFDT)

11. jun 14–17h Slike traume i stradanja: od Jasenovca i Novosadske racije do Srebrenice (dr Nevena Daković, FDU; Bogdan Španjević, NextGame)

12. jun 10–13h Teret sećanja (Ivan Velisavljević, DKSG)

12. jun 14–17h Dokumentarni filmovi/istorijski dokumenti? Cinema postkomunisto (dr Aleksandra Milovanović, FDU)

Zoom link biće dostavljen pred početak predavanja.

Rok za slanje prijava za učešće je 7. JUN 2021. Formular za prijavu je na linku.