TV serije u (post)socijalizmu: Radnička klasa u raj, a srednja klasa u grad

dr Aleksandra Milovanović, FDU