Pozorište u Srbiji 1945-1991: od anglosaksonskog repertoara do kulturne diplomatije

dr Ksenija Radulović, FDU