Kako pripovedati Holokaust?

dr Vera Mevorah, IFDT